PERU

Courtyard
Courtyard

Machu Picchu, 1998

Mayor
Mayor

Chinchaypuyo, 1996

Cusco
Cusco

Peru, 1998

SHEEP
SHEEP

Peru, 1998

Royal Plaza
Royal Plaza

Machu Picchu, 1996

Central Plaza
Central Plaza

Machu Picchu, 1996

Residence Wall
Residence Wall

Machu Picchu, 1996

Cactus
Cactus

Chinchaypuyo, Peru, 1996

Staircase
Staircase

Machu Picchu, 1996

Bakery
Bakery

Chinchaypuyo, Peru, 1996

Royal House
Royal House

Machu Picchu, 1996